Os océanos

Case o 65% da superficie terrestre está cuberta polos océanos, máis aló dos límites das augas baixo xurisdición nacional.

O océano ten un papel central na regulación do clima e nos ciclos bioxeoquímicos globais. Desde a Revolución industrial, este papel sufriu alteracións importantes que teñen un gran impacto no seu funcionamento: o quecemento global asociado ao aumento da concentración de gases de efecto invernadoiro na atmosfera terrestre causou cambios significativos na circulación da materia e da enerxía do océano.

Os océanos tamén prestan servizos e recursos de enorme importancia para o desenvolvemento das poboacións humanas. Así, pois, os océanos son clave polo seu papel de provedores de recursos e servizos naturais e tamén no funcionamento do Sistema Terra e na súa resposta aos procesos actuais de cambio global.

Eles bríndanos a auga e o osíxeno que respiramos. As precipitacións, a auga potable, o clima, as costas, gran parte dos nosos alimentos e mesmo o osíxeno do aire que respiramos veñen, en definitiva, do mar, e están regulados por este.

Historicamente, os océanos e os mares foron canles vitais de comercio e transporte.

A xestión prudente deste recurso mundial esencial é unha característica fundamental do futuro sustentable.

Segundo informes das Nacións Unidas, os océanos saudables son o sistema de captura e almacenamento de carbono máis eficiente e rendible do planeta. Gran parte das emisións de CO2, por exemplo, é absorbida por ecosistemas mariños como manglares, pantanos e prados subacuáticos. Se a deforestación terrestre fose moderada e, a súa vez, o equilibrio destes ecosistemas mariños fose restaurado, as emisións reduciríanse nun 25%, evitando así cambios climáticos perigosos

Os océanos son o principal regulador do clima global e un pía importante para os gases de efecto invernadoiro. Teñen un papel importantísimo na mitigación do cambio climático, pois capturan e almacenan aproximadamente o 30% do dióxido de carbono producido polos seres humanos. Absorben a maioría da radiación solar e as súas correntes superficiais redistribúen a calor en todo o mundo, permitindo así que os seres humanos poidamos vivir neste planeta.

A preservación dos mares é un dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da Axenda de 2030.

A Comisión Oceánica Oceánica (GOC) publicou un documento en 2016, sobre o traballo realizado desde 2014. Algunhas das propostas descritas en 2014 no informe Cara á recuperación: un plan de rescate para o Océano Mundial, convertéronse en decisións da Asemblea Xeral das Nacións Unidas, é dicir, os novos compromisos para toda a comunidade internacional.

O logro máis importante foi definir a preservación dos mares como un dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (SDG), que compoñen a Axenda de 2030.

A Asamblea Xeral da ONU adoptou a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable, un plan de acción a favor das persoas, o planeta e a prosperidade, que tamén ten a intención de fortalecer a paz universal e o acceso á xustiza. A Axenda plantexa 17 obxectivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abranguen as esferas económica, social e ambiental.
A nova estratexia rexirá os programas de desenvolvemento mundiais durante os próximos 15 anos. Ao adoptala, os Estados comprometéronse a mobilizar os medios necesarios para a súa implementación mediante alianzas centradas especialmente nas necesidades dos máis pobres e vulnerables.

Por esa razón a Comisión Mundial do Océano, 2016, exhortou aos gobernos a que tomen medidas urxentes para rescatar os oceános.

"Sen a capacidade desta inmensa do océano para absorber a calor e o dióxido de carbono, sufriríanse os impactos de modo moito máis grave do que nós agora”. "Isto significa claramente que hai que redobrar os nosos esforzos para facer os océanos máis resistentes ao cambio climático e á acidificación", con accións tales como a creación de áreas mariñas protexidas e cubrir as lagoas no sistema de gobernanza internacional ao mar”.

Segundo a Comisión, a saúde ecolóxica e a produtividade do mar -xestionada pola comunidade internacional- está en declive pola crecente demanda de recursos, o desenvolvemento de tecnoloxías de minería e contaminación, entre outros factores.

A atmosfera mantén só o 1% do exceso de calor das emisións de gases de efecto invernadoiro, mentres que o océano retira máis do 90%. Polo tanto, ao centrar a atención nas temperaturas atmosféricas, "gran parte do problema foi ignorado".

"A conservación e o uso sustentable dos océanos e os mares e dos seus recursos é imprescindible para o desenvolvemento sustentable. As súas contribucións á erradicación da pobreza, a seguridade alimentaria, a creación de medios de subsistencia sustentables e un traballo decente así o indican, á vez que protexen a biodiversidade e o ambiente mariño e deben terse en conta ao abordar os impactos do cambio climático”.