Mulleres do mar, máis valorizadas que as do rural

As ferramentas de mariscar das mulleres

Maior presenza no ámbito público

As mulleres eran as peor pagadas na conserva

Prestación sociais en Masso para as empregadas

Redeiras, un oficio feminino centenario

Ferramentas de traballo das mulleres do mar

Poxa na lonxa a cargo de mulleres

As mulleres ocupan os postos base na conserva

Prestacións sociais para as empregadas en Masso

Nenas e mulleres atando redes

As mulleres como medio de transporte

Mulleres e nenas traballaron na salga

As mulleres ocupan os postos peor pagados na conserva

Oceanógrafas galegas: Ángeles Alvariño

Ferramentas de traballo das mulleres do mar

Mulleres fortes que cargan e transportan

Industria conserveira, mulleres e mercado laboral

As mulleres ocupan os postos peor pagadosna conserva

Oceanógrafas galegas: Aida Fernández Ríos