Ameazas para a sustentabilidade dos océanos

Existen retos crecentes e complexos na preservación e mantemento de oceános saudables, resilientes e produtivos para a prosperidade das xeracións actuais e futuras. Sobrepesca e contaminación mariña, xunto os efectos cada vez máis adversos do cambio climático e da acidificación oceánica, están poñendo en perigo os nosos océanos.

As tendencias globais apuntan a un deterioro continuado das augas costeiras, debido á contaminación e eutrofización (exceso de nutrientes na auga, moitas veces o resultado de desaugadoiro, o que produce a proliferación de plantas e a morte da fauna por falta de osíxeno). Dos 63 grandes ecosistemas mariños avaliados no programa transfronteirizo Waters Assessment, o 16% está localizado na categoría de "alta" eutrofización costeira de risco "máximo". Están situados principalmente en Europa Occidental, Sur e Leste de Asia, e no Golfo de México.

A acidificación do océano está intimamente relacionada coa absorción das inxentes cantidades de CO2 emitidas á atmosfera

Como consecuencia da queima de combustibles fósiles, que produce un descenso do pH do océano e implica cambio na química de carbonatos en auga, o que pode levar a unha debilitación significativa das cunchas e esqueletos de moitas especies mariñas (como corais construtores de Arrecife e cunchas de moluscos), así como a unha alteración dos ecosistemas mariños.

Extracción non sustentable de recursos mariños, A pesca excesiva reduce a produción de alimentos, socava o funcionamento dos ecosistemas e diminúe a biodiversidade. A proporción de poboacións de peixes mariños que permanecen niveis bioloxicamente sostibles diminuíu en todo o mundo a partir de 90% en 1974 a 68,6% en 2013. Con todo, a tendencia diminuíu e parece estar estabilizado entre 2008 e 2013 .

A pesca a pequena escala enfronta numerosos desafíos e precísanse regulamentos, políticas, leis, plans ou Estratexias deseñadas especificamente para este tipo de pesca.

Cando se administran de forma eficaz e con recursos suficientes, as zonas mariñas protexidas son importantes mecanismos para salvagardar a vida dos océanos. En 2017, as áreas protexidas abranguen o 13,2% do medio mariño dentro da xurisdición nacional (ata 200 millas náuticas da costa), o 0,25% do medio mariño fóra da jurisdicción nacional e o 5,3% dos océanos do mundo.

No contexto do cambio ambiental global púxose de manifesto un aumento no nivel do mar, que terá importantes implicacións sociais, xa que na actualidade as zonas costeiras albergan o 10% da poboación mundial

Outra ameazas son as constituídas por:

  • Contaminación mariña por químicos e plásticos.

  • Especies invasoras alieníxenas

  • Alteración física e destrución do hábitat mariño con redución da biodiversidade


Pola súa parte, o Programa de Desenvolvemento Sustentable das Nacións Unidas propón que para enfrontar estas ameazas, os obxectivos de desenvolvemento sustentable dos océanos deben ocuparse de asegurar a conservación e o uso sustentable dos océanos e os mares e dos seus recursos:

  1. Reducir a incidencia e os impactos da contaminación mariña
  2. Impedir a introdución de especies invasoras alieníxenas e xestionar os seus impactos ambientais adversos.
  3. Acelerar a redución da emisión de gases de efecto invernadoiro, en prevención dunha maior acidificación oceánica; adaptarse ao cambio climático; aumentar a resiliencia de ecosistemas mariños e comunidades costeiras; reducir o risco de desastres e aumentar a resistencia aos desastres.

Estes elementos son cruciais no camiño a seguir.